Detta bör du tänka på inför operation

·  Skölj med antibakteriella medel som Paroex, Corsodyl eller hexident 2ggr/d i 7 dagar FÖRE operationen.

· Gör uppehåll på operationsdagen, fortsätt därefter 7 dagar till efter operationen.

· OBS: Viktigt att du använder tandkräm utan skummedel (natriumlarylsulfat), ex Zendium eller att du noggrant sköljer munnen med vatten innan du sköljer med Paroex, corsodyl eller hexident.

· Ta Ipren en timme före operation.

· Undvik rökning och snusning i 24 timmar före operationen.

· Ät helst före operationen. Undvik därefter att äta tills bedövningen har släppt helt. Rådfråga din tandläkare om kost.

· Vid behovs skrivs recept på antibiotika ut. Börja då med kuren en dag före operation.

Regelbundna kontroller

När du fått dina implantat är det extra viktigt att du ser till att gå på efterbehandling och regelbundna kontroller hos tandhygienist. Med en god hygien och regelbundna kontroller ska implantaten nämligen vara livet ut. Det är viktigt att gå på kontroll var tredje månad första året för att garantin ska gälla.

Munhygien

Det är viktigt att hålla rent och sköta hygienen kring implantatet som om det vore en riktigt tand. Att rengöra tänderna minst två gånger varje dag med tandborste och mellanrumsborstar gör att du minskar riskerna för att drabbas av tandsjukdom som i vissa fall kan leda till att implantatet lossnar.

Rökning

Tänk på att rökning innebär en ökad risk för problem med dina implantat. Att avstå från att röka är viktigt för att garantera ett bra resultat. Det som kan hända är att implantaten inte läker rätt eller att man senare drabbas av periimplantit (lossande av implantat). Därför bör man förbereda sig på ett rökstopp innan och efter operationen eller att dra ner på antalet cigaretter till max 5 per dag.

Implantatprocess

En vanlig behandling tar cirka 4-6 månader. Tandläkaren sätter först in implantatet som sedan får läka in i käkbenet. Under läkningsperioden kan du få en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in. Tidsåtgången beror på flera faktorer, till exempel din tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas. Dessa faktorer avgör också hur många besök som behövs hos tandläkaren under behandlingsperioden.