Det är viktigt att ta hand om sitt leende

Om du tar hand om dina tänder kan de hålla hela livet ut. Det är oftast stor skillnad mellan hur pass fort tänderna utvecklas hos olika personer.

Mjölktänderna bildas redan i sjunde fosterveckan och blir oftast synliga när barnet är cirka ett halvår. Dina permanenta tänder börjar komma fram när du är mellan 6 och 13 år. Slutligen kommer de bakersta tänderna eller ”visdomständerna”, vanligen mellan att du är 18 och 26 år.

När du blir äldre

Att få ha en mun med fungerande tänder betyder mycket för oss alla. Mister man en eller flera tänder finns det idag alternativ för att återställa funktion och utseende. När du blir äldre börjar tandhalsarna oftast att dra sig tillbaka, vilket kan göra att dina tänder kan mörkna.

Förtroendet för tandläkaren påverkar om patient blir nöjd med resultatet

Nyhet: Om en patient har förtroende för tandläkaren blir personen oftare nöjd med sin implantatbehandling.


Dessutom har allmänheten fått ett ökat intresse och kännedom om behandlingsmetoder med implantat. Möjligheterna att ersätta skadade eller förlorade tänder har ökat under de senaste tjugo åren. Samtidigt har allt fler tandläkare skaffat sig kunskap om metoden vilket innebär att det inte längre krävs specialistvård för att få implantatbehandling.

Med hjälp av enkätundersökningar har man bland annat studerat hur attityder och efterfrågan på behandling med implantat har förändrats. 1989 skickades enkäter ut till 3 000 slumpvis utvalda personer från båda könen i ålder mellan 45 till 69 år i Örebro län. Tio år senare gjordes undersökningen om och resultatet visar att intresset för behandlingsmetoden hade ökat kraftigt under perioden.

I sina studier har man också undersökt vad samspelet mellan patient och tandläkare betyder för behandlingsresultatet. Med hjälp av patientintervjuer i en kvalitativ studie har han visat att förtroende är en avgörande faktor.

Behovet skiljer sig åt beroende på hur patienterna upplever sin situation. Det är också patienterna som ska avgöra om de vill ha behandling. Något objektivt protetiskt vårdbehov finns inte. Tandläkarens roll är att skapa en dialog och redogöra för olika behandlingsalternativ som ger patienten möjlighet att göra ett val.

Glöm inte tandvårdskonto!