Priser och Betalningsalternativ

Vi har anpassade delbetalningar till alla. Kan du inte betala på en gång kan du delbetala. Olika betalningsalternativ till olika kunder. Här på vaggeryds tandvård ger vi bra service i alla våra område, lika väl i tandvård som i ekonomi. Vi tycker om våra kunder därför erbjuder delbetalning helt räntefritt!

Vad du behöver veta om tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet berör alla som är 20 år eller äldre. Här kan du läsa om hur det påverkar just dig.

Tandvårdsstödet består av två stödformer

* ett allmänt tandvårdsbidrag

* ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

* Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

* Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)

* Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

* Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

* För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.

* För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Inom tandvården tillämpas fortfarande pris fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.